Cơ quan thuế giám sát casino thông qua hệ thống camera

Vào ngày 12/2, nhiều quy định sẽ có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh đánh bài casino trực tuyến cũng sẽ được áp dụng. Theo đó, cơ quan thuế cũng sẽ siết chặt quản lý trực tiếp thông qua các hệ thống camera để có thể giám sát.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 146/2017/TT-BTC cùng với hướng dẫn việc quản lý, giám sát thu thuế đối với hoạt động kinh doanh về lĩnh vực về casino.

Cho nên doanh nghiệp cũng phải bố trí được một địa điểm trong điểm để hoạt động kinh doanh casino cùng với phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho cơ quan thuế quản lý nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp.

Việc lắp đặt cùng với những thiết bị điện tử và hệ thống camera trong Điểm kiếm tiền từ casino trực tuyến và việc lưu trữ hình ảnh theo dõi thông qua các thiết bị điện tử và thông qua hệ thống camera cũng phải tuân thủ theo như Nghị định số 03/2017/NĐ-CP. Cục trưởng cục Thuế cũng sẽ có căn cứ vào các nguyên tắc để áp dụng quản lý ở trong quản lý thuế quyết định việc quản lý được trực tiếp hay thông qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera tại casino.

Đồng thời, Thông tư cũng đưa ra quy định về quản lý tiền mặt, đồng tiền quy ước tại Điểm hoạt động kinh doanh Casino. Theo đó, doanh nghiệp cũng phải xây dựng và ban hành theo Quy chế quản lý nội bộ trong địa điểm kinh doanh theo đúng như quy định.

Doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền với quy ước cho khách hàng chơi trước khi chơi tại ngay quầy thu ngân. Việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino này được thực hiện theo như hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Mọi giao dịch có đến tiền cũng được theo dõi bằng phần mềm máy tính và được bảo đảm dữ liệu từ phần mềm này cũng được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp kinh doanh thu theo như mẫu quy định.

Những quy định mới tại Thông tư 146/2017 đang “số hóa” về việc quản lý của cơ quan chức năng đối với hoạt động về quản lý kinh doanh casino. Theo đó, những dữ liệu khi có liên quan đến điểm kinh doanh Casino bao gồm quản lý tiền tệ cũng sẽ được lưu trữ ơ trong hệ thống phần mềm.

Tham khảo: Những kinh nghiệm chơi casino trực tuyến